Norsk kurs for våre utenlandske ansatte
On: 18.11.2016 Frisk Renhold er svært interessert i at våre utenlandske ansatte integreres i det norske samfunnet, og kan kommunisere godt på norsk, selv om de er flinke i Engelsk. Vi har derfor opprettet et norskkurs for dem som ønsker det. Første kurs vil bli holdt i kontorene våre på Hop, torsdager og lørdager fremover. Mer informasjon vil komme. 

Kontakt


Frisk Renhold AS,
Apeltunvegen 2C
5222 Nesttun, Norge

E-post: post@frisk-renhold.no
Telefon.:    987 024 20
Org. nr: 982 293 324
Forespørsel